Skip to content

Werkwijze en tarieven

Ik ben aangesloten bij de Beroepsorganisatie Mantelzorgmakelaars (BMZM) en ingeschreven bij het Registerplein Mantelzorgmakelaars, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

Werkwijze

Als mantelzorgmakelaar geef ik jou overzicht in alles wat geregeld moet worden. Ik leg in begrijpelijke taal uit hoe de zorgwetten in elkaar steken en welke mogelijkheden er zijn om in jullie behoeftes tegemoet te komen. 

We starten met een (telefonisch) contact voor een vrijblijvende, eerste kennismaking. 

Hierop volgt een intakegesprek waarna ik de situatie in kaart breng.  Ik kijk naar de zorgvraag en waar de knelpunten en de prioriteiten liggen. 

In een plan van aanpak leg ik de regeltaken vast waarbij we samen bespreken waar de behoeften en de wensen liggen ten aanzien van mijn ondersteuning.  Hierna zal ik regelmatig contact opnemen om over de voortgang te communiceren. De regie ligt volledig in jouw handen.

Kosten en vergoedingen

Mijn uurtarief bedraagt €87,50 per uur, incl BTW. Deze kosten kunnen op verschillende manieren vergoed worden: 

    • Vanuit de zorgverzekering: steeds meer zorgverzekeraars bieden een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Hierop kunnen zowel de mantelzorger als de zorgvrager aanspraak maken.
    • Vanuit de gemeente: er zijn enkele gemeenten met vergoedingsregelingen. 
    • Vanuit werkgevers: er zijn veel bedrijven die open staan voor financiering van de mantelzorgmakelaar. 
    • Vanuit PGB: indien er een Persoonsgebonden budget is vanuit de Wet Langdurige Zorg of vanuit de WMO  kunnen kosten betaald worden uit het vrij besteedbare bedrag. 

Bij reisafstanden boven de 15 km (enkele reis) geldt een kilometervergoeding van €0,30/km plus eventuele parkeerkosten.

© 2023 All rights reserved