Skip to content

Ik wil mensen helpen weer grip te krijgen op hun leven!

Na ruim 20 jaar met enorm veel passie in de retail fashion te hebben gewerkt, besloot ik het roer om te gooien. Ik wil betekenisvoller bezig zijn, ‘ontzorgen’, mensen helpen weer grip te krijgen op hun leven.

Als mantelzorgmakelaar help ik mantelzorgers hun leven weer in balans te krijgen. Ik ken de weg in het doolhof van het zorgland en ben bekend met de actuele wet- en regelgeving. Ik kan jou als mantelzorger ondersteunen bij de vele regeltaken, of deze zelfs uit handen nemen. 

Mantelzorgmakelaar was voor mij een nieuw beroep, maar blijkt een rol die mij past als een jas en waarin vele kwaliteiten samenkomen. Met een achtergrond in het bedrijfsleven zijn het analyseren van problemen, niet opgeven, organiseren, regelen en communiceren zijn mij zeker toevertrouwd. Ik ga doortastend te werk, met empathie en de nodige common sense en ik kijk verder dan het voor de hand liggende plaatje. 

Als gecertificeerd mantelzorgmakelaar sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister en ben ik lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars. Mijn kennis en kwaliteit blijft up-to-date door bijscholing en intervisie. 

 

Willemijn
Roest

Ik ga doortastend te werk

Tevens cliëntondersteuning

Daarnaast kan ik als onafhankelijk cliëntondersteuner,
iedereen in
Noord-Holland met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kosteloos ondersteunen.

Hiertoe werk ik samen met  Centrumoco en Coweetraad, een samenwerkingsverband van zelfstandige cliëntondersteuners. 

Mijn visie

‘Eén en eén is drie’

Samen kun je veel meer bereiken.
Dus waarom zelf worstelen met iets waar een ervaren ander je gemakkelijk mee kan helpen?

Of zoals Confucius zei:  ‘To know the road ahead, ask those coming back’.

© 2021 All rights reserved